Posted on

Donkey Bakery News from July 2019

We are pleased to inform you that Donkey Food Services is now a part of Joma Bakery Café’s Food Services division. For all future inquiries, questions or comments, please direct all emails to foodservices@joma.biz.

Thank you.

Chúng tôi hân hạnh thông báo tới quý khách hàng, cửa hàng Donkey nay cùng chung hệ thống với Joma Bakery Café. Với bất kỳ yêu cầu, câu hỏi hay ý kiến góp ý, xin quý khách hàng vui lòng gửi thông tin vào email sau: foodservices@joma.biz.

Xin chân thành cảm ơn.